谷城山馆诗集-明-于慎行卷十四

卷十四 第 1a 页 WYG1291-0131a.png
钦定四库全书
 榖城山馆集卷十四
      明 于慎行 撰
 七言律诗
  乙未元日试笔
东风一夜满春城海畔曈昽旭日生市里衣冠朋旧谊
田家箫鼓岁时情花开綵胜娇相媚酒到屠苏黯自惊
遥祝枫宸天未远履声犹似近承明
卷十四 第 1b 页 WYG1291-0131b.png
  人日对酒感怀
五十才过又一春为逢人日转愁人寒暄自阅杯中世
形影相依梦里身旧事莫谈温室树初衣不染洛京尘
东风底是多情甚吹送霜华入镜新
  十三夜周师邀饮同侯将军赋
绮席清尊送晚霞节临元夜艳春华河桥欲满城头月
火树初开雪后花万里风尘今对酒百年时序此闻笳
相看可奈疏狂甚烂醉行歌漏转赊
卷十四 第 2a 页 WYG1291-0132a.png
  十六夜陪周师侯兄步月过桥即事
孤城残雪漏声寒灯火稀疏社鼓欢元夕已过人未醉
小桥重度夜将阑月华似向瑶台见花雨真将玉树看
回忆长安歌舞地五侯骄马正游盘
  夏日山居周文伯起部倚舟过访
长夏斋居玉树林蓬门忽复听车音停桡别浦江云远
对酒明河夜色深佩向仙曹分水玉名从国士重南金
清时报主多同志野老应馀击壤吟
卷十四 第 2b 页 WYG1291-0132b.png
  周文伯载赐中泠慧山泉水赋谢
过江曾酌南酃水恨隔毗陵第二泉何意双罂来远道
并教五月失炎天香疑露下金茎夜色忆冰分王井年
小试龙团俱妙品清风两腋总泠然
  挽李北山先生二首
海岳灵分振代英当年神降是长庚风尘一吏淹华发
词赋千秋起盛名紫气关前何日隐玉楼天上几时成
愁听化鹤归来后嘹唳寒城夜月声
卷十四 第 3a 页 WYG1291-0132c.png
符玺先朝侍未央陆沉今古事堪伤骑箕自应星精位
握椠还为地府郎箧里遗书存禅草壶中大药失仙方
心期欲解延陵剑落日悲风起白杨
  山中承陈寅所宪伯书问赋谢
都门三纪挹风流想见今来雪满头云里忽传鸿雁札
山中近隔薜萝秋怀人仲举应悬榻傲世元龙自倚楼
闻道枌榆新结社追随无计觅扁舟
  读高年会诗录寄寿陈寅所宪伯
卷十四 第 3b 页 WYG1291-0132d.png
华堂高会聚耆英黄发如云象赤城四座飞觞喧笑语
百年击壤沐升平人浮洛社诗中数事胜襄阳传里名
七十主翁犹未老已从仙籍领长生
  秋日亭山周师招饮黄石山顶
岧峣片石枕双流载酒登临欲暮秋万古长留高士传
一编曾启帝师筹川原回合浮佳气烟树微茫结远愁
亦有受书年少客白头今伴赤松游
  秋日偕亭山先生暨诸亲友饮城南寺山石上
卷十四 第 4a 页 WYG1291-0133a.png
南溪不到已经年溪上高丘坐渺然日夕千峰悬片雨
城秋万木起寒烟人归洛社真堪隐地入桃源自是仙
眼底旧游浑欲尽当歌莫惜酒如泉
  重建双桧堂成追忆两兄有感
背郭堂成傍岳祠盘桓双桧忆连枝池塘寂寞逢今日
华萼翩翻是往时高栋重悬初署榜颓垣犹见旧题诗
小山漫自称真隐只影谁怜两鬓丝
  閒居效长庆体
卷十四 第 4b 页 WYG1291-0133b.png
乾坤屈指阅行藏不是狂夫老亦狂宠辱百年身似梦
浮湛五亩醉为乡鹪鹏各自便高下凫鹤谁能制短长
回首昔游愁忆汝缁尘偏染鬓成霜
  春日承苏岱髯长史寄问赋此奉酬并谢药饵
  之惠
邯郸古道鲁门西锦字谁将尺素题遇主虞卿初相赵
谈天驺衍旧游齐赋成明月堪疑璧药就黄金试作泥
此日思君何处切平皋春草正萋萋
卷十四 第 5a 页 WYG1291-0133c.png
  初夏陈东甫张仲参东园小集
竹间三径午凉新四月烟光似上春倚槛青山全入座
隔林黄鸟故窥人花香零落随歌管酒态蹁跹傍舞茵
但使求羊能共醉知他何地有风尘
  夏日侯将军过访黄石山庄
榖城山畔旧田家坐客开尊对晚霞种秫新醅陶令酒
为园近接邵侯瓜同时朋好人谁在早岁行藏鬓已华
闻道边尘今稍靖尽堪农圃寄生涯
卷十四 第 5b 页 WYG1291-0133d.png
  夏日访侯兄东山别业因阅两甥行卷
怅别东山岁颇深将军楼阁郁萧森松涛昼送孤亭雨
薜幌晴交满院阴万里风烟今日酒百年兄弟白头心
吾甥更自多文藻最羡君家桂树林
  楼成
山居双屐不曾休更为看山旋筑楼倚槛时飞丹嶂雨
隔城常对白云秋逃名自可成巢隐纵目还堪作卧游
数卷残书一杯酒此中合作小菟裘
卷十四 第 6a 页 WYG1291-0134a.png
  里翁张虑斋八帙二首
寰中信有地行仙八十冰肌类小年华萼曾联文苑盛
衣冠雅称素封贤兰皋夜雨看耕耒绮阁春灯醉舞筵
共庆清时多旧老三朝遗俗口能传
常将沆瀣当朝餐矍铄风神世所难走马自轻飞鞚远
看花犹剧蹋歌欢青葱日长堂前树郁烈春芳泽畔兰
欲向仙台占寿纪不知渤澥几时乾
  濮阳李鸿胪为大父北山先生求铭
卷十四 第 6b 页 WYG1291-0134b.png
名家阀阅未湮沦绳武君今列从臣司马正当求草日
杜陵犹有乞铭人操觚雅解亲文史委佩应堪侍禁宸
海内相逢多世旧休将薄俗浪悲辛
  元戎少泉侯兄六十诞辰二首
昼锦高堂列绮茵鸣珂深巷聚雕轮旬周花甲人称寿
瑞纪桑弧日在辰胜节漫同河朔饮幽居不受玉关尘
凭君试访延龄药岁岁瑶觞祝大椿
矍铄丹颜鬓未霜床头龙剑吐星芒廉公善饭神方王
卷十四 第 7a 页 WYG1291-0134c.png
鄂国徵歌意正长门树常嘶金络马庭苔渐涩绿沉枪
君王拊髀应谁问老将勋名在夜郎
  贺王郎季辅新补博士弟子
诸生鲁国受经初标格王郎玉不如倚马旧传文考赋
笼鹅雅学右军书家声此日标琼树世业当年论石渠
手泽应须开万卷早怀三荣诣公车
  寄吴少溪宫录七十
名家侠节世称贤七十餐霞偶列仙结客长安曾置驿
卷十四 第 7b 页 WYG1291-0134d.png
买山阳羡久成田书来济北春鸿远梦落吴门晓月悬
为问庭前双玉树青葱欲赋上林篇
  奉寄赵王殿下
长陵佳气五云浮大国分茅古冀州两界河山连鲁卫
一时文物盛应刘铜台月上华池夜玉殿风生桂树秋
每羡康王旧宾客至今词赋压人流
  寄送林太华民部报命北上
倾盖长安意颇亲山城重枉驻征轮两河使节归仙吏
卷十四 第 8a 页 WYG1291-0135a.png
一代家声属世臣路入五云关树晓赋成双管禁林春
郎曹纵自多文雅谁许青箱事可陈
  山居自述呈王对南相君
阙下班行旧日分海边名姓少人闻一竿自钓南溪月
五㹀亲耕上阪云竹径堂无猿报客松关惟有鹤为群
只缘不忘平生谊塞雁来时屡梦君
  送黄与参水部报使还朝
木落霜皋菊始华离情咫尺渺天涯三秋佩拥河堤节
卷十四 第 8b 页 WYG1291-0135b.png
八月星浮汉水槎思客山中疏薜荔缄书白露满蒹葭
论交何地还倾盖怅望骊驹对晚霞
  黄水部便道省觐附候葵阳学士
从橐名郎满属车世家吴越邈谁如传经夙受金华草
问水初藏玉简书远道西风回使节片帆秋色过乡闾
趋庭为叩东山履早晚徵函下石渠
  冯宗伯请急东旋寄候
六传西风簇绣鞍都门又作画图看应缘斗畔星辰逼
卷十四 第 9a 页 WYG1291-0135c.png
不为人间道路难汉阙恩光深子告齐城佳气满承欢
思君此际还千里愁听秋声木叶丹
  冯宗伯居庐书至答慰
空山华月渺愁予此夕风前得报书千里人归沧海路
百年泪尽白云庐方从宿草悲陈迹况对寒梅忆索居
闻道蓼莪诗总废春园那不赋潘舆
  丙申除夕独坐
婆娑双鬓坐寒宵鼓籥惊心倍泬寥驹隙百年逢节序
卷十四 第 9b 页 WYG1291-0135d.png
鹑居五亩寄渔樵云屏旧自枫宸赐腊酝先将柏叶调
常记南宫封印出犹题尺疏劝春朝
  丁酉元日试笔
隔岁逢春雪未乾春风元日入椒盘即看淑影蒸云气
已觉晴光到蕙兰天外音书浑欲断眼中儿女剧为欢
门前好问朝正使溟海边烽可报安
  人日亲友夜集
人日阴云起岸沙不知春色落谁家寒更怯对歌边酒
卷十四 第 10a 页 WYG1291-0136a.png
短发羞簪胜里花掷罢明琼呼得雉烧残银烛听啼鸦
相看一笑浑难事莫惜追欢负岁华
  元夕观灯呈张君侯
孤城此夜艳年芳巷陌弦歌玉漏长残雪离迷明月影
疏灯隐闪画桥光笛中折柳声新听马上传柑事未忘
为报河阳仙令道春风花树已飞香
  正月十五日李黄羽司理行部过访
中州文苑旧名家结驷相过巷路赊雪后初倾元夜酒
卷十四 第 10b 页 WYG1291-0136b.png
灯前已发上林花六条问俗推星使两世论交感岁华
为讯高堂容鬓好春山谁伴采明霞
  山中怀寄李比部沧浪
西京仙吏久分携远道传书报每迟恨别无因重对酒
追欢只记旧题诗春留海上金光草庆衍堂前玉树枝
何地思君倍惆怅山城落月梦醒时
  怀寄玄同宗侯
春风吹梦绿云端此际思君蕙草寒北海才名应振世
卷十四 第 11a 页 WYG1291-0136c.png
邺都词赋早登坛每从斗畔占精气转向樊中惜羽翰
天禄藏书如可校青藜夜色许谁看
  怀寄贞白宗侯
奎宿长临岱岳悬天家今日盛才贤图书七略分中垒
文史三冬属少年鲁国诸生多避席梁园词客半随肩
不须别授平台简自有灵光赋可传
  暮春邢侍御子愿命驾过访夜谈喜赋
十五年来系梦思轩车何意到茅茨探春正及花开候
卷十四 第 11b 页 WYG1291-0136d.png
对酒还当月上时色动青天看倚剑寒生白雪坐论诗
芳樽十日君休厌眼底交情更有谁
  子愿东园小集和韵
草玄亭阁负山城上日开尊命友生花事欲阑初驻马
柳阴才合已闻莺林中几醉平原酒云里疑飘洛苑笙
廿载相看浑似梦白头缱绻不胜情
  子愿告还叙别
穷游殊未罄交欢才道分携意转难湖海何人能命驾
卷十四 第 12a 页 WYG1291-0137a.png
乾坤今日少弹冠世情总付双尊酒生事惟馀一钓竿
却羡红颜浑未改忧时还复劝加餐
  山中逄吴阊薛文学是韩宗伯丈门人附书问
  讯
坐中有客自南州为问传经忆昔游别日埙篪三殿草
归来云树五湖舟春山见月频疑梦远道缄书倍结愁
欲识瀛洲图画里同时强半雪盈头(韩丈绘登瀛图列/馆中同年画像)
  春暮与陈东甫饮白庄柳树下怀傅伯俊侍御
卷十四 第 12b 页 WYG1291-0137b.png
  时有驿使投书语中及之
门前五柳映楼居倚杖看山迥自如夕雨霏微芳草路
人家历乱白云墟田间斗酒为君醉陇上梅花何处书
却忆薄游周柱史江南春色满回车
  殷洗心中翰奉使取道过访
林花落尽殢莺歌谷口劳君结驷过使节三春来内苑
征轺五月渡黄河含香池上家声远挥麈尊前侠气多
闻道螭头封事在扶桑何日息鲸波
卷十四 第 13a 页 WYG1291-0137c.png
  山中怀寄御史大夫渐庵李公
双阙觚棱汉苑秋当时曾御李膺游乾坤别后多戎马
湖海年来有钓舟华岳云峰天外耸函关紫气日边浮
同朝晚进公应记一卧沧江亦白头
  承赵国主赐问并赉刻书二种敬因苏长史奉
  谢
绿云缥缈隔清漳玉札封题到草堂阁上青藜开璧府
枕中鸿宝示仙方东平乐善偏承宠北海工书久播芳
卷十四 第 13b 页 WYG1291-0137d.png
更羡名家苏季子白头簪笔侍君王
  九月七日南昌太守王君华冈过访东郭小园
  有诗见遗酬赠
负郭停骖路未赊孤亭麈尾发烟霞题诗坐听千林雨
对酒先看九日花寥落山中逢胜侣风流江表见名家
知君佩有丰城剑斗畔何人识物华
  送朱可久文学南归
前年此日双鸿影今见孤鸿思不禁燕市黄金难得意
卷十四 第 14a 页 WYG1291-0138a.png
楚天白雪重知音秋声萧瑟来杯酒旧事凄凉结寸心
华阅才名归二阮君家桂树总成林
  送朱长倩文学南归
山城木落菊花前杯酒逢君意黯然和氏且须怀白璧
干将终自倚青天孤帆别路三千里两世交情四十年
此后云霄长在望早看橐笔赋丼泉
  九月十三日大雪唐君平文学入对过访有诗
  见投赋赠
卷十四 第 14b 页 WYG1291-0138b.png
清秋多病罢登台卧阁因君一举杯玄雁自逢江上度
菊花何意雪中开高歌郢里惊人调健笔梁园作赋才
不是关山寒色早上林琼树若为栽
  寄王对南相君
午桥花竹为谁欢毋谓成功在考槃海上烟尘方络绎
中原黎庶欲凋残舆情此日归司马揆路何年起谢安
同学老生无世虑亦题尺牍劝加餐
  读许云村先生小传有述
卷十四 第 15a 页 WYG1291-0138c.png
紫云峰下石为闾尚想幽人旧隐居避俗青春违禁闼
移家白首寄樵渔名标吴国先贤传手校西京太史书
此日绨囊馀谏草台郎封事满公车
  南天观追忆许鍊师怅然有作
曾向三山访列真重来不道海成尘峰头鹤化犹疑梦
洞口猿啼别是春玉观凄凉花似雨松台寂寞草为茵
仙家日月还如此人代茫茫可更论
  携陈山人东甫饮黄石山顶
卷十四 第 15b 页 WYG1291-0138d.png
黄山片石如斗大与尔扪萝到上头击剑放歌云雾裂
攀崖送酒猿猱愁咸阳帝子何事业圮上老人无土丘
兵戈满眼那得问元龙啸傲真吾俦
  送邑侯瀛海张君入觐二首
管子台西汶水寒朝正驷马向长安齐城吏绩徵三异
渤海家声起二难日近宫云春自早烟消津柳雪初残
遥知课最承恩处内殿黄金拥汉官
几月鸣琴单父堂弦歌声满百花香词华旧羡题鹦鹉
卷十四 第 16a 页 WYG1291-0139a.png
政化新传下凤凰天向九关开左个人从千骑发东方
朝回好乞金茎露綵服春风一举觞
  阿城舟中送别张洪阳宫保南旋
一笑相看共白头君今亦遂碧山游忧时早辟留侯榖
蹈海初浮越相舟千里人随江浦月十年书隔蓟门秋
灯前斗酒休辞醉别后关河雁亦愁
  秋日邀张令君侯都护野集溪亭用韵奉和
小筑渔矶构野亭心期久已托山灵何缘斗畔郎官宿
卷十四 第 16b 页 WYG1291-0139b.png
忽傍江头处士星对酒峰霞侵晚树垂竿溪雨散秋萍
烟波自识逃名理不向人间问醉醒
  张令君汎舟南溪用韵奉和
一曲清流镜远空兰桡初试藕花红鸥凫影乱千峰雨
芦荻声残两岸风啸咏何人兼吏隐江湖此地属渔翁
儿童亦识高阳醉拍手铜鞮唱转工
  冯宗伯书来知以陨珠之感遂辍西游因寄诗
  见问用韵慰谢二首
卷十四 第 17a 页 WYG1291-0139c.png
契阔多年想盍簪花前惆怅发邮签海门又缓青丝鞚
岳观终虚白玉函为惜明珠曾照夜可知春草更宜男
时艰正复资匡辅共指星华在斗南
十年心事未曾违黄石春深长蕨薇漫忆封章传画省
虚惭经术侍彤闱山中姓字无荣辱天上风云有是非
为谢故人多记念白头已老薜萝衣
  崔仲素郡丞寄诗见寿用韵奉答二首
山城别后想鸣珂五见春风长绿萝汉室新紬循吏传
卷十四 第 17b 页 WYG1291-0139d.png
燕台旧和酒人歌林中朋辈看全少海畔烟霞占已多
十二楼台秋色里不知几处有行窝
不记雕弧此日悬敢劳三祝寄华笺浮沉大块虚称老
啸浪深杯久避贤百亩桑麻山涧曲一丘花树浦云边
人间何地还堪往已借蓬玄小洞天
  送傅伯俊侍御诣阙
结庐同卧岱宗云无那离歌此日闻江路蘼芜人欲尽
春林猿鸟自相群休嗟华发长为客剩有青山可待君
卷十四 第 18a 页 WYG1291-0140a.png
主圣时危须努力且看麟阁勒功勋
  题烟波钓叟图
门外汀莎映倚栏百年生事五湖宽烟蓑夜挂芙蓉雨
荻月寒浮翡翠竿半醉渔歌花里听清秋鹤发镜中看
天家近日多征税祗有沧浪卧尚安
  七月望夜与刘晋川司空约会南旺湖舟中赋
  赠二首
湖上蒹葭白露秋司空小队若为留十年不对陈徐榻
卷十四 第 18b 页 WYG1291-0140b.png
百里同登李郭舟卷幔疏灯摇浦树停杯凉月堕津楼
那堪细数生平事无限悲欢是旧游
华发相逢意转殷当年藜阁共论文元卿地应夔龙会
野老名逃鹿豕群此夜占星知近斗明朝望岳欲生云
惟馀别思如圆月不逐河流两𣲖分(司空别去登岱/舟在分水庙前)
  同冯用韫少宰登岱因送北上
三年书札镇相闻倚杖高丘此送君憭慄秋声天末起
微茫海色雾中分情关离合诗难就兴到登临酒易醺
卷十四 第 19a 页 WYG1291-0140c.png
颇讶连朝多雨气已知携出上峰云
  九日登三阳观与冯用韫学士公孝与文学言
  别
神霄峰下有仙坛送远还同斗际看地近三天秋气凛
节逢九日酒杯宽红尘阅代多新事白首论交少旧欢
此别良游恐难再惟将萸菊劝加餐
  送鲁云松博士迁郾城掌教
汉家博士雅传经忽讶衔鱼落讲庭五月梁园尘似雨
卷十四 第 19b 页 WYG1291-0140d.png
十年鲁壁鬓如星乡心芳草从前绿客味寒毡依旧青
此日诸生同祖道骊驹歌断不堪听
 
 
 
 
 
 榖城山馆集卷十四