惜香乐府-宋-赵长卿卷五

卷五 第 1a 页 WYG1488-0400a.png
钦定四库全书
 惜香乐府卷五
      宋 赵长卿 撰
 秋景
 念奴娇(客豫章秋/雨怀归)
江城向晓被西风揉碎一天丝雨乱织离愁千万缕多
少关心情绪促织鸣时木犀开后秋色还如许那堪飘
泊异乡千里孤旅 应想帘幕閒垂西楼东院齐把归
卷五 第 1b 页 WYG1488-0400b.png
期数记得临岐收泪眼执手叮咛言语白酒红萸黄花
绿橘莫等閒孤负朱笼归骑甚时先报鹦鹉
 又(秋日/牡丹)
花王有意念三秋寂寞凄凉天气木落烟深山雾冷不
比寻常风味勒驾閒来柳蒲憔悴无限惊心事仙容香
艳俨然春盛标致 雅态出格天姿风流酝藉羞杀岩
前桂寄语芙蓉临水际莫骋芳颜妖丽一朵凭栏千花
退避恼得骚人醉等閒风雨更休僝僽容易
卷五 第 2a 页 WYG1488-0400c.png
 声声慢(府判/生辰)
金风玉露绿橘黄橙商秋爽气飘逸南斗腾光应是间
生贤出照人紫芝眉宇更仙风谁能俦匹细屈指到小
春时候恰则三日 莫论早年富贵也休问文章有如
椽笔尧舜逢君启沃定知多术而今且张锦幄麝煤泛
暖香郁郁华堂里听瑶琴轻弄水仙新律
 瑞鹤仙(张宰/生辰)
西风蘋末起动院落清秋新凉如水纤歌遏云际正美
卷五 第 2b 页 WYG1488-0400d.png
人翻曲阳春轻丽兰衣玉佩拥南斗光中一醉有邦人
万口同声赞叹我公恺悌 百里年丰谷稔事简刑清
颂声盈耳鹏程九万摩空展垂天翼定丹书飞下彤墀
归去秘略家传小试看封留亘古功名未容退避
 满庭芳(七/夕)
雨洗长空风清云路又还准备佳期夜凉如水一似去
秋时渺渺银河浪静星桥外香霭馡馡霞轺举鸾骖鹊
驭稳稳过飞梯 经年成间阻相逢无语应喜应悲怕
卷五 第 3a 页 WYG1488-0401a.png
玉绳低处依旧暌离和我愁肠万缕嫦娥怨底事来迟
广寒殿秋风桂魄首与慰相思
 水调歌头(中/秋)
今夕知何夕秋色正平分嫦娥此际底事越样好精神
已是天高气肃那更清风洒洒万里没纤云把酒临风
饮酒面起红鳞 歌一曲舞一曲捧金樽从他妄想老
兔憔悴正纷纷我为桂花拌醉明日扶头不起颠倒白
纶巾天若知人意夜雨莫倾盆
卷五 第 3b 页 WYG1488-0401b.png
 蓦山溪(忆古人诗云满城风/雨近重阳因成此词)
满城风雨又是重阳近黄菊媚清秋倚东篱商量开尽
红萸白酒景物一年年人渐远梦还稀赢得无穷恨
钗分镜破一 一开方寸强醉欲消除醉魂醒凄凉越闷
鸳鸯宿债偿了恶因缘当时事祗今愁斑尽安仁鬓
 洞仙歌(木/犀)
芰荷已老菊与芙蓉未一夜秋容上岩桂间蘩芜嫩黄
染就琼瑰开未足已早香传十里 从前分付处明月
卷五 第 4a 页 WYG1488-0401c.png
清风不用斜晖照佳丽叹浮花徒解咤浅白深红争似
我潇洒堆金积翠看天阔秋高露华清见标致风流更
无尘意
 虞美人(中秋/无月)
西风明月临台榭准拟中秋夜一年等待到而今为甚
今宵陡顿却无亲 姮娥应怨孤眠苦取次为云雨素
蟾特地暗中圆未放清光容易到仙源
 醉蓬莱(七月命赴漕试兰台主人饯于法回/寺侍儿才卿乞词因此赋之题于壁)
卷五 第 4b 页 WYG1488-0401d.png
正金风无露玉宇生凉楚郊无暑催起行人恰槐黄时
序万里晴霄几人争睹快鹏抟一举明月圆时素秋中
夜凌云新赋 那更渊源词锋轻锐笔阵纵横学通今
古誉望飞腾是麟宗文虎魁荐归来华堂香里与管弦
为主待看明年彤墀射策鳌头独步
 洞仙歌(残/秋)
黄花满地庭院重阳后天气凄清透襟袖动离情最苦
旅馆萧条那堪更风剪凋零飞柳 临岐曾执手祝付
卷五 第 5a 页 WYG1488-0402a.png
叮咛知会别来念人否为多情生怕分离祅知道准拟
别来消瘦甚苦苦促装赴归期要趁他橘绿橙黄时候
 夏云峰(初秋/有作)
露华清天气爽新秋已觉凉生朱户小窗坐来低按秦
筝几多妖艳都总是白雪馀声那更玉肌肤韵胜体段
轻盈 照人双眼偏明况周郎自来多病多情把酒为
伊再三著意须听销魂无语一任侧耳与心倾是我不
卿卿更有谁可卿卿
卷五 第 5b 页 WYG1488-0402b.png
 感皇恩(送林/县尉)
碧水浸芙蓉秋风楚岸三岁光阴转头换且留都骑未
许匆匆分散更持杯酒慇勤劝 休作等閒别离人看
且对笙歌醉须判如君才调掌得玉堂词翰定应不久
劳州县
 瑞鹤仙(残秋/有感)
败荷擎沼面红叶舞林梢光阴何速碧天静如水金风
透帘幕露清蝉伏追思往事念当年悲伤宋玉渐危楼
卷五 第 6a 页 WYG1488-0402c.png
向晚魂销处倚遍阑干曲 凝目一霎微雨塞鸿声断
酒病相续无情赏处金井梧东篱菊渐兰桡归去银蟾
满夜水村烟渡怎宿负伊家万愁千恨甚时是足
 临江仙(送宜/春令)
万里西风吹去旆满城无奈离情甘棠也似戴公深晓
来风露里叶叶做秋声 十载两番遗爱在须知愁满
宜春楚天低处是归程夕阳疏雨外莫遣乱蝉鸣
 又(秋日/有感)
卷五 第 6b 页 WYG1488-0402d.png
枫叶白蘋秋未老晚风吹泛轻艎青山沥沥水茫茫情
随流水远恨逐莫山长 一点相思千点泪眼前无限
情伤佳人犹自捧离觞阳关休唱彻唱彻断人肠
 鹧鸪天(深秋/悲感)
亭树萧萧生莫凉安排清梦到胡床楚山楚水秋江外
江北江南客恨长 蘋渚冷橘汀黄断魂残梦更斜阳
欲将此日悲秋泪洒向江天哭楚狂
 蓦山溪(秋日贺张/公生辰)
卷五 第 7a 页 WYG1488-0403a.png
木犀开了还是生辰到一笑对西风喜人与花容俱好
寿筵开处香雾扑帘帏笙篁奏星河晓拌取金罍倒
当年仙子容易抛蓬岛月窟与花期要同向人间不老
拈枝弄蕊此乐几时穷一岁里一番新莫与蟠桃道
 水调歌头(重/阳)
江水浸云影鸿雁欲南飞携壶结客何处空翠渺烟霏
尘世难逢一笑况有紫萸黄菊须插满头归风景今朝
是身世昔人非 酬佳节须酩酊莫相违人生如寄何
卷五 第 7b 页 WYG1488-0403b.png
用辛苦怨斜晖无尽今来古往几许春花秋月那更有
危机问取牛山客何事独沾衣
 踏莎行(木/犀)
弄影栏干吹香岩谷风亭糁作黄金屋未须收拾入熏
炉窗前细把离骚读 奴仆葵花儿曹黄菊一秋风味
凄凉足旁边只少个嫦娥分明胜在蟾宫宿
 临江仙(初/秋)
猎猎风蒲初暑过萧然庭户秋清野航渡口带烟横晚
卷五 第 8a 页 WYG1488-0403c.png
山千万叠别鹤两三声 秋水芙蓉聊荡桨一樽同破
愁城蓼花滩上白鸥明莫云连极浦急雨暗长汀
 醉落魄(秋夜/感怀)
伤离恨别愁肠又似丁香结不应斗顿音书绝烟水连
天何处认红叶 残更数尽银釭灭边城画角声呜咽
罗衾泪滴相思血花影移来摇碎半窗月
 好事近(秋/残)
初过菊花天饯送月宫仙客丹桂拒霜浓淡映眉间黄
卷五 第 8b 页 WYG1488-0403d.png
色 红裙歌夜饮离觞努力赴勍敌惟愿捷书来到道
一声都得
 菩萨蛮(七/夕)
绮楼小小穿针女秋光点点蛛丝雨今夕是何宵龙车
乌鹊桥 经年谋一笑岂解令人巧不用问如何人间
巧更多
 卜算子(秋/深)
凉夜竹堂空小睡匆匆醒庭院无人月上阶满地阑干
卷五 第 9a 页 WYG1488-0404a.png
影 何处最知秋风在梧桐井夜半骖鸾弄玉笙露湿
衣裳冷
 点绛唇
蓼岸西风小舟江上渔歌唱倚栏凝想羃羃云垂帐
好事因循寂寞閒惆怅如何向又来心上空向高亭望
 好事近(秋/晚)
淅淅蓼花风怪道晓来凄恻翻见密云抛雨动一山秋
色 从前多感为伤时无处顿然寂个事巳寒前约祗
卷五 第 9b 页 WYG1488-0404b.png
晚阴凝碧
 思越人(秋日/感怀)
情难托离愁重悄愁没处安著那堪更一叶知秋天色
儿渐冷落 马上征衫频揾泪一半斑斑污却别来为
忆叮咛话空赢得瘦如削
 小重山(秋/雨)
一夜西风响翠条碧纱窗外雨长凉飙潮来绿涨水平
桥添清景疏韵入芭蕉 坐久篆烟销多情人去后信
卷五 第 10a 页 WYG1488-0404c.png
音遥即今消瘦沈郎腰悲秋切虚度可人宵
 采桑子(岩/桂)
去年岩桂花香里著意非常月在东厢酒与繁华一色
黄 今年杯酒流连处银烛交光往事难忘待把真诚
问阿郎
 朝中措(曾端行子与之往还一日作楼于南山仙/源醉赏酒中作词书于壁坐前数妓乞词)
  (而歌以劝大白因有所/感再和前韵咏秋景)
柳林羃羃莫烟斜秋水浅平沙楼外碧天无际紫山断
卷五 第 10b 页 WYG1488-0404d.png
处横霞 星稀渐觉东檐隐凉月到窗纱多少伤怀往
事隔溪灯火人家
 又(和/)
征帆一缕转弯斜惊鹭起汀沙点点随风逆上满江飞
破残霞 楼前光景楼心红粉蝉翼轻纱却忆钱塘江
上曲栏横槛他家
 洞仙歌(东园朱遐年三兄弟同处十年俱取乡荐/故余与之为莫逆交园有岩桂数亩至秋)
  (日花开月满携壶来赏/如到广寒宫殿因赋此)
卷五 第 11a 页 WYG1488-0405a.png
广寒宫殿不在人间世分付天香与岩桂向西风摇曳
处数十里知闻金翠里别有出群标致 东园盛事五
亩浓阴芘必以诗书取荣贵况一门三秀才未足钦崇
那更是异姓同居兄弟更细把繁英祝姮娥看禹浪飞
腾定应来岁
 似娘儿(或刻青杏/儿咏残秋)
橘绿与橙黄近小春已过重阳晚来一霎霏微雨单衣
渐觉西风冷也无限情伤 孤馆最凄凉天色儿苦恁
卷五 第 11b 页 WYG1488-0405b.png
恓惶离愁一枕灯残后睡来不是行行坐坐月在回廊
 蝶恋花(深/秋)
一梦十年劳忆记社燕宾鸿来去何容易宿酒半醒便
午睡芭蕉叶映纱窗翠 衬粉泥书双合字鸾凤鸳鸯
总是双双意巳作吹箫长久计鸳衾恐有中宵泪
 夜行船(送胡彦直/归槐溪)
泪眼江头看锦树别离又还秋莫细水浮浮轻风冉冉
稳送扁舟去 归去江山应得助新诗定须多赋有雁
卷五 第 12a 页 WYG1488-0405c.png
南来槐溪千万寄我惊人句
 清平乐(秋/莫)
鸿来燕去又是秋光莫冉冉流年嗟暗度这心事还无
据 寒窗露冷风清旅魂幽梦频惊何日利名俱赛为
予笑下愁城
 又
秋容眼界随寓浑堪爱远岫连天横淡霭望断孤鸿飞
外 夕阳红树林坰重重锦障横陈一段江南景色倩
卷五 第 12b 页 WYG1488-0405d.png
谁为下丹青
 一剪梅(秋雨/感悲)
霁霭迷空晓未收羁馆残灯永夜悲秋梧桐叶上三更
雨别是人间一段愁 睡又不成梦又休多愁多病当
甚风流真情一点苦萦人才下眉失恰上心头
 南歌子(道中直/重九)
此日知何日他乡忆故乡乱山深处过重阳走马吹花
无复少年狂 黄菊擎枝重红茱湿露香扁舟随雁过
卷五 第 13a 页 WYG1488-0406a.png
潇湘遥想莱庭应恨不同觞
 醉花阴(建康/重九)
老去悲秋人转瘦更异乡重九人意自凄凉祗有茱萸
岁岁香依旧 登高无奈空搔首落照归鸦后六代旧
江山满眼兴亡一洗黄花酒
 菩萨蛮(秋雨/船中)
西风转柂蒹葭浦客愁生怕秋阑雨衾冷梦魂惊声声
滴到明 不眠欹枕听故故添新恨新恨有谁知天寒
卷五 第 13b 页 WYG1488-0406b.png
雁正稀
 又(秋老/江行)
炊烟一点孤村迥娇云敛尽天容净雁字忽横秋秋江
泻客愁 银钩空寄恨恨满凭谁问袖手立西风舟行
秋色中
 浣溪沙(早/秋)
雨滴梧桐点点愁冷催秋色上帘钩蛩声何事早知秋
 一夜凉风惊去燕满川晴涨漾轻鸥怀人千里思悠
卷五 第 14a 页 WYG1488-0406c.png

 
 
 
 
 
 
 
卷五 第 14b 页 WYG1488-0406d.png
 
 
 
 
 
 
 
 惜香乐府卷五